Accountancy

 

Financiële administratie.

Een gestructureerde financiële administratie is noodzakelijk voor iedere onderneming. Of het nu gaat om de financiële inzichten die noodzakelijk zijn voor het leiden van uw onderneming, of de belasting aangiftes, administratiekantoor Deuzeman zorgt samen met u voor de juiste structurering van uw financiële administratie. Uiteraard kunt er voor kiezen om uw financiële administratie volledig aan ons uit te besteden, maar u kunt er ook voor kiezen dit gedeeltelijk te doen. Wat uw keuze ook is administratiekantoor Deuzeman zal ten alle tijde uw financiële administratie behandelen als haar eigen administratie.

Werkwijze.

U levert uw stukken bij ons aan (online of persoonlijk) en wij zorgen voor het verwerken, het berekenen en het controleren van uw stukken. Uiteraard stellen wij voor u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een overzichtelijk rapport samen. Als u gebruik maakt van onze online mogelijkheid kunt u zelfs 24/7 uw financiële overzicht raadplegen.

Management informatie.

In toenemende mate hebben het management/directie behoefte aan informatie over de financiële situatie van het bedrijf en /of de financiële consequenties van beslissingen die genomen zijn  of nog genomen dienen te worden. Administratiekantoor Deuzeman kan voor u een specifiek rapport opmaken zodat u altijd over de juiste informatie beschikt in de voor u vaak cruciale situaties.