Nieuws

Gift culturele instelling levert u meer op

Geplaatst doorDeuzeman (deuzeman)op18 Sep 2011
Nieuws >>

U kunt nu meer profiteren van een gift aan een culturele instelling. Het kabinet introduceert hiervoor namelijk in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een zogenoemde multiplier, zodat u meer kunt aftrekken dan het bedrag van de gift.

U kunt nu in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting giften in aftrek brengen. De inspecteur heeft instellingen aangewezen waarvoor u giften in aftrek kunt brengen. In de inkomstenbelasting kunt u periodieke giften volledig in aftrek brengen en voor andere giften als het totaal van de giften € 60 of 1% van het verzamelinkomen te boven gaat. In ieder geval kunt u niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen in aftrek brengen. Voor de vennootschapsbelasting moet het totaal van de giften meer zijn dan € 227 maar mag het totaalbedrag van de giften niet meer dan 10% van de winst bedragen.

Multiplier voor giftenaftrek
Om de fondsenwerving voor culturele instellingen (zoals musea, schouwburgen en theaters) te verhogen zal het kabinet een zogenoemde multiplier in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting introduceren. Dit houdt in dat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting onbegrensd en in de vennootschapsbelasting tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 5.000 worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. U kunt dan dus meer aftrekken dan het totale bedrag van de giften aan een culturele instelling. Het kabinet zal de regeling nog wel ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie, omdat hier mogelijk sprake kan zijn van staatssteun.

 

Laatst vernieuwd:18 Sep 2011om13:39

Terug