Nieuws

Heffingskortingen 2012

Geplaatst doorDeuzeman (deuzeman)op18 Sep 2011
Nieuws >>

De meeste heffingskortingen die van toepassing zijn op de inkomstenbelasting en loonbelasting zijn ook voor 2012 weer aangepast. De algemene heffingskorting is daarbij toegenomen.

In 2011 bleef de algemene heffingskorting onveranderd. Voor 2012 zijn alle heffingskortingen gecorrigeerd voor de inflatie. De inkomensafhankelijke combinatiekortingen worden beide met € 230 extra verhoogd na indexatie. De aanvullende alleenstaande ouderkorting wordt juist gekort met € 230 na indexatie. Daarnaast wordt de ouderenkorting met € 10 extra verhoogd na indexering. De maximale arbeidskorting gaat met € 37 omhoog. Werken wordt door deze stijging lonender, maar minder dan vorig jaar toen de korting met € 85 toenam. Met de afschaffing van de levensloopregeling en spaarloonregeling vervalt ook de levensloopkorting. Deze regelingen worden vervangen door het vitaliteitspakket.

                                  

Heffingskorting                                                   2011            2012

algemene heffingskorting 1.987 2.033
arbeidskorting (maximaal) 1.574 1.611
  afbouw arbeidskorting hoge inkomens 77 79
ouderenkorting 739 762
alleenstaande ouderenkorting 421 429
inkomensafhankelijke combinatiekorting(basis) 780 1.024
inkomensafhankelijke combinatiekorting(maximaal) 1.871 2.133
alleenstaande ouderkorting 931 947
aanvullende alleenstaande ouderkorting 1.523 1.319
jonggehandicapte korting 696 708

Laatst vernieuwd:18 Sep 2011om14:37

Terug