Nieuws

Uitbreiding informatieverplichting aan fiscus

Geplaatst doorDeuzeman (deuzeman)op18 Sep 2011
Nieuws >>

Werkgevers moeten straks zelf aan de bel trekken als achteraf blijkt dat bepaalde informatie die zij aan fiscus hebben verstrekt, niet (meer) klopt of onvolledig is. Nu kunnen werkgevers – naast de correctieverplichting in de aangifte van de loonbelasting – nog rustig achterover leunen. Dat wil het kabinet voorkomen door de informatieverplicht aan de fiscus uit te breiden.

Het kabinet vindt dat niet alleen de fiscus, maar ook werkgevers ervoor moeten zorgen dat alle informatie klopt die zij aan de Belastingdienst verstrekken. In een aantal nieuwe gevallen is de werkgever straks verplicht om achteraf te controleren of de fiscus beschikt over de juiste en volledige informatie. Het gaat daarbij om:

  • de verklaring ‘zakelijk gebruik bestelauto’;
  • de verklaring ‘geen privégebruik’;
  • Suppleties voor de BTW.

Vergrijpboete bij niet voldoen informatieverplichting
Voldoen werkgevers niet aan de nieuwe informatieverplichting dan kan een inspecteur van de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. Deze boete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de informatieverplichting niet is geheven. Deze maatregel is opgenomen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Dit wetsvoorstel moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer voordat de nieuwe informatieverplichting een feit is.

Laatst vernieuwd:18 Sep 2011om13:49

Terug