Nieuws

Vitaliteitspakket moet doorwerken stimuleren

Geplaatst doorDeuzeman (deuzeman)op18 Sep 2011
Nieuws >>

Eindelijk is er iets meer bekend over de vitaliteitsregeling die volgens het Regeerakkoord de spaarloon- en levensloopregeling moet gaan vervangen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een heel pakket aan maatregelen voorstelt die oudere werknemers langer aan het werk moeten houden. De vitaliteitsregeling is daar een onderdeeltje van.

Het is van levensbelang dat oudere werknemers langer aan de slag blijven. Dat is nodig om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te beperken en het sociale stelsel betaalbaar te houden. In het ‘Vitaliteitspakket (pdf)’ stelt het kabinet daarom allerlei maatregelen voor die eraan bijdragen dat werknemers op een gezonde manier meer, langer en productiever doorwerken. De plannen zijn een uitwerking van de afspraken over (ouderen)participatie die de ministerraad in juni met de sociale partners maakte.

 

Laatst vernieuwd:18 Sep 2011om13:44

Terug